หน้าแรก เกี่ยวกับสาขา หลักสูตร บุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ประกันคุณภาพ ผลงาน ติดต่อสาขา
หน้าแรก   >   ผลงาน
 
ผลงาน
สาขาวิชาการจัดการ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

ผลงาน

  งานวิจัย
  นวัตกรรม
 
 
     
นำเสนอผลงานวิชาการ   นำเสนอผลงานวิชาการ

นำเสนอผลงานวิชาการ
     
 
วันที่: 10 ก.ค. 2557 
     
นำเสนอผลงานวิจัย   นำเสนอผลงานวิจัย "สภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักศึกษา"

     
 
วันที่: 21 พ.ค. 2562 
     
นำเสนอผลงานวิจัย   นำเสนอผลงานวิจัย "สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน"

     
 
วันที่: 21 พ.ค. 2562 
     
นำเสนอผลการวิจัย   นำเสนอผลการวิจัย "ประเมินผล ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี"

     
 
วันที่: 21 พ.ค. 2562 
 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.