หน้าแรก เกี่ยวกับสาขา หลักสูตร คณาจารย์ประจำหลักสูตร ข่าวสารและกิจกรรม ผลงาน ติดต่อสาขา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563

วันที่ 27 มีนาคม 2564 อาจารย์ศิณาภรณ์ หู้เต็ม อาจารย์ ณ.ชนม์ ประยุูรวงศ์ ได้พานิสิตเข้าศึกษาโบราณสถาน และเข้าชมการละเล่นหลวง และโขน ในงาน "เทศกาลโขนกรุงศรี" ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...
     
 
ข่าววันที่: 30 มี.ค 2564 

 
หลักสูตร

การบริหารธุรกิจ
 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.